Bakgrund

En arbetsgrupp inrättad av ERA (European Railway Agency) med stöd av direktiv 2007/59/EG artikel 35. Syftet med gruppen är att medlemsstaterna ska bistå varandra vid genomförandet av det s.k. lokförardirektivet (2007/59/EG) och samarbeta under genomförandeperioden.

Frågor som behandlas under mötet

Frågor som behandlas rör exempelvis format på och förfaranden för att utfärda förarbevis och kompletterande intyg, utbildning och examination, tillstånd för utbildningsanordnare och examinatorer, register för förarbevis och kompletterande intyg, medicinska och yrkespsykologiska undersökningar och tillstånd för läkare och examinatorer.

För närvarande ligger fokus på ”Feasibility Study NLR/CCR” (National Licence Register /Complementary Certificate). 

Deltagare

Gruppen består av representanter från berörda myndigheter i de olika medlemsstaterna.