Bakgrund

Syftet med denna arbetsgrupp inom ERA:s enhet för driftkompatibilitet är att ta fram och underhålla en användningsmanual för registrering av fordonsindivider så att arbetet sker på samma sätt inom hela EU. Varje medlemsstat ska ha ett nationellt register över godkända järnvägsfordon enligt kommissionens beslut den 10 februari 2011 om ändring av beslut 2007/756/EG om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret (2011/107/EU). 

Frågor som behandlas på mötet 

Det gemensamma gränssnittet drivs och sköts av ERA. Innehållet i det gemensamma gränssnittet/de nationella fordonsregistren styrs av kommissionens beslut den 10 februari 2011 om ändring av beslut 2007/756/EG om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret (2011/107/EU). Arbetsgruppen arbetar även med att uppdatera det gemensamma gränssnittet (ECVVR) och göra sammankopplingarna mellan registret och därmed samarbetet mellan medlemsstaterna smidigare.

Deltagare

Representanter från NSA (National Safety Authority) är inbjudna att delta i arbetsgruppen.