Bakgrund

ERA arbetsgrupp X-acceptance arbetar med att underlätta godkännande av icke TSD-kompatibla fordon, speciellt med kompletterande godkännanden (enligt art 24 – 27 i direktivet). Man har med hjälp av EU:s olika säkerhetsmyndigheter tagit fram och publicerat nationella referensdokument för fordonsgodkännanden.

Frågor som behandlas på möten

ERA:s enhet för korsacceptans arbetar med nationella referensdokument, klassificering och en databas för nationella tekniska regler. Dessutom jobbar man med processen för godkännande av järnvägsfordon.

Deltagare

ERA leder arbetet. Representanter från marknaden (UNIFE, CER och EIM) samt de nationella säkerhetsmyndigheterna deltar.