Stöd som chef

Som chef på Transportstyrelsen har du stora möjligheter att utvecklas i din roll. Vårt utbud av chefsutvecklingsinsatser är framtagna i syftet att ge våra chefer de bästa förutsättningar att möta framtidens chefs- och ledarskapsutmaningar. 

De ger stöd vid introduktion av nya chefer, vidareutveckling av erfarna chefer samt vid behov av individ- och grupputveckling för chefer. Som chef kan du välja mellan ett 20-tal chefsutvecklingsinsatser i vårt interna utbud och du har därmed alltid tillgång till ett anpassat stöd i olika skeden av chefskapet. Du har också möjlighet att välja mellan olika former för din utvecklig exempelvis lärarledd utbildning, mentorskap, kollegialt erfarenhetsutbyte, individuell coachning eller någon av våra många webbaserade utbildningsinsatser som du genomför när och var det passar dig. Flera av utvecklingsinsatserna genomförs tillsammans med andra myndigheter, vilket ger dig tillgång till professionella nätverk inom statsförvaltningen i stort.

Chefskontrakt – säkerställer din utveckling

För att garantera en kvalitetsmässig, återkommande dialog om och en progression i din utveckling arbetar Transportstyrelsen med så kallade chefskontrakt. Det är ett underlag för dialogen mellan dig och din chef när det gäller dina uppdrag, din utvecklingsplan och ditt nästa steg. I dialogen skräddarsyr ni de förutsättningar just du behöver för att lyckas med ditt uppdrag. Transportstyrelsens värdegrund, ledarfilosofi och chefsprofiler ger dig en tydlighet i de förväntningar som finns på dig som chef och utgör ett underlag för utvecklingen i din yrkesroll.

Varje år bjuder Transportstyrelsens generaldirektör alla chefer till en gemensam samling. Där formar och utvecklar du och dina chefskollegor framtidens chefs- och ledarskap i Transportstyrelsen. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!