Finansiering och budget

Transportstyrelsen har totalt en budget på 3 305 miljoner kronor 2024.

Myndigheten finansieras enligt följande:

  • Anslag 86 procent, varav:
    • Anslag till Transportstyrelsen som staten i sin tur finansierar genom att Transportstyrelsen levererar in avgifter till staten (53 procent).
    • Anslag till Transportstyrelsen som staten i sin tur skattefinansierar, dvs som det inte tas ut någon avgift för (33 procent).
  • Avgifter som vi får behålla 14 procent. Avser verksamhet som finansieras med avgifter som Transportstyrelsen disponerar, dvs nettoredovisar.

Från årsskiftet 2010/2011 förändrades Transportstyrelsens finansiering. Finansieringen är nu mer likformig mellan trafikslagen. Kostnaderna för regelgivning ska finansieras av skattemedel och kostnaderna för tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska som huvudregel finansieras av avgifter som betalas av den som använder våra tjänster. Kostnader för myndighetens trängselskattehantering finansieras av skattemedel.

De avgifter som Transportstyrelsen tar ut för tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning går till statskassan. Vi disponerar alltså inte över intäkterna utan tilldelas istället ett anslag varje år.

Myndighetens verksamhet av transfereringskaraktär, exempelvis hantering av systemet för gemensam avgift säkerhetskontroll (GAS), ingår inte i ovanstående redovisning. Myndighetens utbetalning av klimatbonus för miljöbilar och hantering av bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är också exkluderad.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!