Ansökan om undantag - övrig personal i spårbunden trafik

TSJ7010

Blanketten gäller för övrig personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten enligt Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd (BV-FS 2000:4, senast ändrade genom TSFS 2018:95). Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan. 
Länk till avgiftssidan. När ärendet har kommit in till oss skickar vi en faktura till dig. Handläggningen av ärendet påbörjas först när ansökningsavgiften är betald.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Till toppen