E-tjänst för att se dina passagetillfällen

E-tjänsten för infrastrukturavgift ger dig information om betalda och obetalda avgiftsbeslut. Tjänsten visar även de passager som registrerats på ditt fordon och som ännu inte blivit ett avgiftsbeslut, så kallade preliminära passager. Du kan se avgiftsbeslut för Motala- och Sundsvallsbron. Från och med den 1 oktober kan du också se avgiftsbeslut för Skurubron.

Infrastrukturavgift - visa uppgifter

För att se informationen måste du logga in antingen med e-legitimation eller med behörighetskoden som finns på fordonets registreringsbevis (del 1 av registreringsbeviset).

Information om avgiftsbeslut finns normalt tillgänglig i slutet av månaden efter att fordonet passerat en betalstation. Observera att beloppet står noterat under kolumnen "Kvar att betala" till dess att pengarna finns på Transportstyrelsens konto. I vissa fall, runt veckoslut och helgdagar, kan en viss fördröjning i uppdateringen förekomma.

Betalda beslut rensas efter cirka 67 dagar. Obetalda beslut eller sådana som är under omprövning ligger kvar längre.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!