Frågor och svar för Sundsvall

Nedan får du svar på frågor som gäller broavgiften i Sundsvall.

Beloppen som tas ut är:

 • 9 kronor per passage för personbil, lätt lastbil och buss
 • 20 kronor per passage för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton)

Utryckningsfordon, motorcyklar och mopeder, diplomatbilar, EG-mobilkranar samt bussar med en totalvikt av minst 14 ton betalar inte någon avgift.

Avgiften gäller per passage och tas ut hela dygnet, alla dagar under året.

Personbilar, lastbilar och bussar ska betala infrastrukturavgift. Däremot behöver inte följande fordon betala någon avgift:

 • motorcyklar
 • mopeder
 • utryckningsfordon
 • EG-mobilkranar
 • diplomatfordon 
 • bussar med en totalvikt av minst 14 ton.

Även utländska fordon ska betala avgift.

I slutet av varje månad skickar vi en inbetalningsavi till dig som fordonsägare, där det sammanlagda debiterade beloppet för föregående kalendermånad framgår. På avin finns även information om antalet passager och belopp per dag. Avgiften ska finnas på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift senast det datum som anges på avin. 

Om du har en digital brevlåda får du din avi dit. (Om du har e-avi går vår avi i första hand till din internetbank).

Du kan också betala via

Det är du som fordonsägare som ansvarar för att avgiften betalas i tid, även om du inte har fått en avi.

Om fordonsägaren inte betalar in sin avgift i tid läggs det på en förseningsavgift på 300 kronor. Om fordonsägaren fortfarande inte betalar in sin avgift läggs det på en tilläggsavgift på 500 kronor.

Om fordonsägaren har mer än 5 000 kr i fordonsskulder i Sverige och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalts kan fordonet få användningsförbud.

 

Nej, man betalar samma avgift för varje passage och det finns inte några rabatter.

Om du som är avgiftsskyldig anser att ett beslut om infrastrukturavgift har blivit fel, kan du via vårt webbformulär eller brev begära omprövning hos Transportstyrelsen.

Skicka begäran om omprövning via vårt webbformulär 

Skicka din begäran per brev till:
Transportstyrelsen
Omprövning infrastrukturavgift
701 95 Örebro

I din begäran om omprövning ska följande ingå:

• Fordonets registreringsnummer

• Datum för avgiftsbeslutet

• Anledningen till att du begär omprövning

• Ditt namn och din adress

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast 60 dagar efter det att beslut om avgift har fattats.

Registreringsskyltarna läses av automatiskt med kameror. När du kör ditt fordon förbi kamerorna tas en bild av fordonets registreringsskylt. Bilden skickas till Transportstyrelsen där fordonet identifieras.

I dag tas avgifter ut på Öresundsbron, Sundsvallsbron och Motalabron.

Ja, när lånet är betalt tas avgiften bort. Beräknad återbetalningstid på det lån som tagits för att finansiera bron är cirka 35 år. Återbetalningstiden påverkas bland annat av mängden trafik och räntan på lånet hos Riksgälden.

Det är Transportstyrelsen som:

 • hanterar passageinformationen genom att identifiera fordonsägare
 • skickar ut avier
 • erbjuder kundtjänst
 • står för allmän information om avgifterna.

Trafikverket äger betalstationerna och sköter underhållet av dem.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!