Omprövning infrastrukturavgift

Om du anser att ett avgiftsbeslut om infrastrukturavgift har blivit fel, kan du per brev eller via vårt kontaktformulär begära omprövning hos Transportstyrelsen.

Skicka din begäran via vårt kontaktformulär

Kontaktformulär för omprövning av infrastrukturavgiftsbeslut

Skicka din begäran per brev till:

Transportstyrelsen
Omprövning infrastrukturavgift
701 95 Örebro

I din begäran om omprövning ska följande ingå:

  • fordonets registreringsnummer
  • datum för avgiftsbeslutet
  • anledningen till att du begär omprövning
  • ditt namn och din adress.

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast 60 dagar efter det att beslut om avgift har fattats.

Påförd infrastrukturavgift och eventuella övriga avgifter bör betalas även om du begär omprövning av ett avgiftsbeslut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!