Betala infrastrukturavgift via bankgiro

Infrastrukturavgift kan betalas via bankgiro på bank, via Internetbank eller med bankernas kuverttjänster.

Transportstyrelsens bankgiro

Våra nuvarande konton för infrastrukturavgift för svenskregistrerade fordon är:

  • bankgiro 250-5683 (avi för ett fordon)

 Om du har en samlingsavi gäller följande kontonummer:

  • bankgiro 343-9999 (samlingsavi för flera fordon)


Observera att våra konton för infrastrukturavgift inte är desamma som vårt konto för trängselskatt eller fordonsskatt.

Senaste betaldag är en bankdag före det datum som anges på avin.

  • Via internetbank: betalning senast sista bankdag före förfallodag. Observera att Internetbanker kan ha olika bryttider för när en betalning senast kan göras för att bli bokförd nästa bankdag.
  • På bankkontor: betalning senast sista bankdag före förfallodag.
  • Via bankernas kuverttjänster: kuvertet med inbetalningskort för infrastrukturavgift bör du posta till banken i god tid, så att banken kan utföra betalningen senast den sista bankdagen före förfallodagen. Det är du som betalningsskyldig som ansvarar för att betalningen kommer in i tid.

Nödvändiga uppgifter

  • Meddelandefältet – via Internetbank Vid betalning via Internetbank ska du alltid ange det OCR-nummer som finns på avin som referens. Tänk på att varje avgiftsbeslut ska betalas in för sig.
  • Inbetalningskortet – via bankernas kuverttjänst och bankkontor Vid betalning till Transportstyrelsens bankgirokonto använder du den avi du fått hem. Det skickas ett inbetalningskort per avgiftsbeslut. Om du inte använder det utskickade inbetalningskortet är det viktigt att du anger det OCR-nummer som finns på avin när du betalar.

Använd alltid OCR-nummer vid betalning av påminnelseavgifter

Vid inbetalning av eventuella tilläggsavgifter ska du använda OCR-numret på det bifogade inbetalningskortet som referens.

Kvitto

Vid inbetalning på bankkontor får du ett kassakvitto. Vid betalning via Internetbank gäller kontoutdrag eller utskrift av genomförd transaktion som kvitto. Avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på Transportstyrelsens konto. Därför bör inbetalningen ske några dagar före, så att betalningen registreras i tid.

Extra avgift vid betalning på bankkontor och med kuverttjänsten

När infrastrukturavgift betalas på bankkontor till ett bankgirokonto lägger banken vanligen på en extra avgift. Avgiften varierar mellan bankerna, men uppgår normalt till 40-75 kronor per inbetalning. Vid betalning via bankernas kuverttjänster, då inbetalningskorten postas till banken, bestäms avgiften genom avtal med respektive bank.

Betala infrastrukturavgift från utlandet

Du kan betala din infrastrukturavgift för ditt svenskregistrerade till Transportstyrelsen från utlandet. Läs mer om hur du betalar från utlandet

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!