Betala infrastrukturavgift via bankgiro

Du kan betala infrastrukturavgift via bankgiro på bank, via internetbank eller med bankernas kuverttjänster.

Här är våra konton för infrastrukturavgift för svenskregistrerade fordon:

  • bankgiro 250-5683 (avi för ett fordon)
  • bankgiro 343-9999 (samlingsavi för flera fordon).

Observera att våra konton för infrastrukturavgift inte är samma som våra konton för trängselskatt eller fordonsskatt.

Senaste betaldag

Om du betalar via bankgiro är senaste betaldag en bankdag före det datum som anges på avin.

  • Via internetbank: betala senast sista bankdag före förfallodag. Observera att internetbanker kan ha olika bryttider för när en betalning senast kan göras för att bli bokförd nästa bankdag.
  • På bankkontor: betala senast sista bankdag före förfallodag.
  • Via bankernas kuverttjänster: posta kuvertet med inbetalningskortet för infrastrukturavgift till banken i god tid, så att banken kan utföra betalningen senast den sista bankdagen före förfallodagen.

Det är du som betalningsskyldig som ansvarar för att betalningen kommer in i tid.

Nödvändiga uppgifter

  • Meddelandefältet – via internetbank: vid betalningen ska du alltid ange det OCR-nummer som finns på avin som referens. Tänk på att varje beslut om infrastrukturavgift ska betalas in för sig.
  • Inbetalningskortet – via bankernas kuverttjänst och bankkontor: Vid betalning till Transportstyrelsens bankgirokonto använder du det inbetalningskort du fått hem. Det skickas ett inbetalningskort per avgiftsbeslut. Om du inte använder det inbetalningskort som du fått, är det viktigt att du anger det OCR-nummer som finns på inbetalningskortet när du betalar.

Använd OCR-nummer vid betalning av påminnelseavgifter

Vid inbetalning av eventuella försenings- och tilläggsavgifter ska du använda OCR-numret på avin som referens.

Kvitto på betalning

Vid inbetalning på bankkontor får du ett kassakvitto. Vid betalning via internetbank gäller kontoutdrag eller utskrift av genomförd transaktion som kvitto. Avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på Transportstyrelsens konto. Därför bör inbetalningen ske några dagar före, så att betalningen registreras i tid.

Extra avgift vid betalning på bankkontor och med kuverttjänsten

När infrastrukturavgift betalas på bankkontor till ett bankgirokonto lägger banken vanligen på en extra avgift. Avgiften varierar mellan bankerna, men uppgår normalt till 40–75 kronor per inbetalning.

Vid betalning via bankernas kuverttjänster, då inbetalningskorten postas till banken, bestäms avgiften genom avtal med respektive bank.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!