Behörighet och bemanning

Det finns idag fyra fartområden för behörighet och bemanning, dessa fartområden är definierade i förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal.

Inre fart

Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund. Som inre fart anses också fart i fartområde D, såsom detta definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

Närfart

Fart till och från orter vid Östersjön eller farvatten som har förbindelse med Östersjön, dock inte bortom linjen Hanstholm - Lindesnäs, samt fart genom Kielkanalen till Cuxhaven.

Europafart

Fart från en punkt N 68º O 14º - Shetlands nordpynt, därifrån västerut till V 11º, längs denna longitud över Irlands västkust till N 30º, därifrån österut längs denna latitud.

Oceanfart

All annan fart än ovan angivna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!