I riktlinjen för framtagande av barlastvattenhanteringsplan (G4, resolution MEPC.127(53)) framgår vad planen ska omfatta. Bl.a. ska den innehålla fartygsspecifika uppgifter, beskrivning av system, procedurer och säkerhetsrestriktioner.