I IMO:s vägledning för PSC (MEPC.353(67) kommer PSC att ske i fyra steg, normalt begränsat till steg ett men vid "clear grounds" kan inspektionen fortsätta:

  • "initial inspection", kontroll av dokumentation, att ansvarig officer är utpekad och att manskapet är tränat att använda barlastvattensystemet
  • "more detailed inspection", barlastvattensystemets drift kontrolleras
  • provtagning, indikativ analys för at kontrollera om utsläppsgränsvärdena efterlevnaden
  • provtagning, detaljerad analys för att verifiera efterlevnaden av utsläppsgränsvärdena.