För svenskflaggade fartyg kommer besiktning och certifiering att delegeras till erkända organisationer. Barlastvattenhanteringsplanen ska godkännas av Transportstyrelsen.

Redare som anlitar en erkänd organisation för besiktning och certifiering ska dock vända sig direkt till dem för godkännande av planen. De erkända organisationerna förgodkänner planen och Transportstyrelsens slutliga godkännande sker därefter genom ett förenklat förfarande.