Du som ansvarar för produkten ska kontrollera att kraven uppfylls och sedan underteckna en försäkran om överensstämmelse som ska följa med produkten. Till båtar, vattenskotrar och motorer ska dessutom levereras en instruktionsbok och till viss utrustning ska det levereras installationsanvisningar. Som tecken på att produkten uppfyller kraven ska den förses med CE-märket. För inombordsmotorer utan inbyggt avgassystem omfattar CE-märkningen dock inte bulleregenskaperna. Att båten uppfyller bullerkraven ingår i stället i båttillverkarens CE-märkning av båten. 

Tillverka 

Kontrollera CE-märkning