Instruktionsbok, tillverkarskylt och CIN

Instruktionsbok, tillverkarskylt och identifikationsnummer (CIN) är obligatoriska vid båttillverkning. Utrustning som tillhandahålls separat och motorer som ska CE-märkas ska också ha en instruktionsbok.

En instruktionsbok ska innehålla alla nödvändiga uppgifter för en säker användning av produkten och för att buller och avgaser inte ska överskrida gränsvärden när de används på ett normalt sätt.

I en instruktionsbok ska det finnas uppgifter om:

 • Montering
 • Installation
 • Användning
 • Underhåll

Om båten levererats från tillverkaren utan de brandsläckare som krävs ska instruktionsboken innehålla anvisningar för typ, storlek och placering av brandsläckare.

Språk

Instruktionsboken ska vara på svenska om produkten ska säljas på den svenska marknaden. Ska produkten säljas i något annat land är det landets krav på språk som gäller.

Ta hjälp av standarder

Det finns en standard som beskriver hur en instruktionsbok ska upprättas, ISO 10240. Tänk på att andra standarder som är listade i Försäkran om överensstämmelse kan ha krav på att ytterligare information ska ingå i instruktionsboken. Det är alltid den senaste utgåvan av varje standard som ska användas.

Anvisningar för motorer

Tänk på att anvisningarna för motorer ska vara baserade på långtidsprovning och beräkning av materialförslitning. Maxeffekt ska anges för motorer.

En tillverkarskylt ska monteras väl synlig i närheten av förarplatsen. Den ska fästas väl så att det krävs verktyg för att demontera skylten. Ofta tillhandahåller det anmälda organet en tillverkarskylt.

Följande uppgifter ska finnas på skylten:

 • Uppgifter om tillverkaren
  • registrerade firmanamn eller varumärke
  • kontaktadress
 • CE-märkningen
 • Båtens konstruktionskategori
 • Den rekommenderade maximala lasten, inklusive vikt av utombordsmotorer, men exklusive fasta tankars innehåll
 • Det rekommenderade antalet personer

Skylt för motordrivna båtar under åtta meter

Motordrivna båtar med en längd under åtta meter ska dessutom vara försedda med märkning om maximal motorstyrka som helst ska anges på tillverkarskylten. Även i övriga båtar är det tillåtet att på skylten ange den maximala motoreffekt de konstruerats för.

Båten ska vara märkt med en identifikationsnummer (CIN) bestående av 14 tecken. Denna kod identifierar tillverkaren bland annat genom:

 • Tillverkarkod (MIC)
 • Båtmodellen
 • Produktionsår
 • Tillverkningsnummer

Tillverkarkod (MIC) registreras hos Transportstyrelsen via blanketten Ansökan om tillverkarkod för tillverkare/företag.

Placering av identifikationsnummer (CIN)

Båten ska vara märkt på två ställen (se senaste upplagan av obligatorisk standard EN ISO 10087):

 • Akterspegelns styrbordssida under relingslisten,
 • Ett dolt ställe.

Koden ska inte gå att avlägsna från båten utan att skada det omgivande området.

Identifikationsnumrets uppbyggnad

Bilden nedan visar hur ett identifikationsnummer är uppbyggt:

CIN-kod

Båtar som genomgått efterkontroll enligt modul PCA (privatimport, ombyggnad etc) får ett delvis annorlunda uppbyggt identifikationsnummer:

CIN, efterkontroll enligt PCA

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!