Flödningsavstånd

Flödningsavstånd

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 1 ska ha ett flödnings­avstånd av minst 1 200 mm när det trafikerar svenska inre vattenvägar.

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 2 ska ha ett flödningsavstånd av minst 1 000 mm när det trafikerar svenska inre vattenvägar.

Fartyg får inte trafikera svenska inre vattenvägar i zon 1 med öppna lastluckor på fullt djup­gående. Om fartyg trafikerar svenska inre vattenvägar i zon 1 eller 2 med öppna lastluckor, ska flödningsavståndet bestämmas utifrån fartygets arrangemang i varje enskilt fall och särskilt beaktas i klasscertifikatet. (2 kap. 3 § i TSFS 2014:96).

Nivå i direktivet

Direktivet föreskriver för zon 3 att flödningsavståndet ska vara minst 500 mm. För passagerarfartyg med en längd mindre än 25 meter medger direktivet att flödningshöjden reduceras.

Typ av avvikelse

Kravet är ett tilläggskrav till artikel 4.01.1-2 för zon 1 och 2 och gäller alla fartyg (art. 5.1). Avseende artikel 15.15.10a är det ett tilläggskrav för passagerarfartyg i zon 1 och 2, med en längd mindre än 25 meter (art. 5.1).

 

Tillbaka till listan över detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!