Skadestabilitetsregler i SOLAS

Den 1 januari 2009 trädde omfattande ändringar av SOLAS kapitel II-1 i kraft. De största förändringarna rör krav på skadestabilitet där det kommer att införs delvis harmoniserade regler för både passagerar- och torrlastfartyg. Reglerna är uppbyggda på motsvarande sätt som de probabilistiska regler som gäller för torrlastfartyg idag (Part B-1) men det har skett förändringar både i sannolikhetsfördelningar och överlevnadskriterier. Dessa ändringar är införda i bilaga 1 till TSFS 2009:114.

För att få mer enhetlig tillämpning av de nya reglerna har SLF tagit fram anvisningar: Resolution MSC.281(85) - "Explanatory notes to the SOLAS Chapter II-1 Subdivision and Damage Stability Regulations".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!