Regler för LRIT

De internationella reglerna om LRIT är införlivade i Svensk lagstiftning genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12) om navigationssäkerhet och navigationsutrustning.

Ytterligare information om LRIT finns i följande dokument:

Resolution MSC.202(81) Adoption of amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) (PDF-fil, 21kB)

Resolution MSC.211(81) Arrangements for the timely establishment of the Long-Range Identification and Tracking system. (PDF-fil, 10kB)

Resolution MSC.242(83) Use of the Long-Range Identification and Tracking information for maritime safety and marine environment protection purposes (PDF-fil, 11kB)

Resolution MSC.263(84) Revised performance standards and functional requirements for the Long-Range Identification and Tracking of ships. (PDF-fil, 213kB)

Resolution MSC.264(84) Establishment of the International LRIT Data Exchange on an interim basis. (PDF-fil, 18kB)

Cirkulär MSC.1/Circ.1295 Guidance in relation to certain types of ships which are required to transmit LRIT information on exemptions and equivalents and on certain operational matters. (PDF-fil, 125kB)

Cirkulär MSC.1/Circ.1307 Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the requirement to transmit LRIT information. (PDF-fil, 500kB)

Cirkulär MSC.1/Circ.1308 Guidance to search and rescue services in relation to requesting and receiving LRIT information. (PDF-fil, 148kB)

Cirkulär MSC.1/Circ.1298 Guidance on the implementation of the LRIT system. (PDF-fil, 198kB)

Cirkulär MSC.1/Circ.1259/Rev.3 Interim revised technical specifications for the LRIT system

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!