Vattenskoterolyckor

Transportstyrelsen har undersökt antalet dödsolyckor och skadade i vattenskoterolyckor som inträffat åren 2011-2019. Uppgifterna om antalet omkomna bedöms som tillförlitligt. När det gäller olyckor med enbart skador på människor och materiella skador är däremot mörkertalet stort.

Omkomna och skadade i vattenskoterolyckor 2011- 2019

ÅrAntal omkomnaAntal skadade

2011

2 2

2012

0 5

2013

1 5

2014

1 5

2015

1 5

2016

1 5

2017

0 3

2018

1 11

2019

0 8

Dödsolyckorna med vattenskotrar har samtliga varit singelolyckor. Vid varje enskild olycka har endast en person omkommit.

Ålder

Den yngsta omkomna var sjutton år och var passagerare hos en jämnårig skoterförare. De övriga har varit i 40-årsålder förutom en som var 54 år. Alla omkomna var män.

Orsak till olyckorna

Två av dödsolyckorna kom sig av att skotern vält och de ombordvarande valde att försöka simma till land. Den som då omkom hade varken flytväst eller torrdräkt. Det hade inte heller en man i 40-årsåldern som skadades vid ett fall och drunknade. I ett tredje fall var det fråga om en kollision med en ö där skoterföraren inte drunknade utan omkom av skador som uppkom vid kollisionen. En skoterförare omkom då han, i hög fart, körde in i vajern från en linfärja. Där blev det inte heller fråga om drunkning.

Skador

Personskadorna som finns med i sammanställningen har alla krävt sjukhusvård. Det har ofta rört sig om frakturer, stukningar och i två fall allvarliga skallskador.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!