Vattenskoterolyckor

Transportstyrelsen har registrerat antalet vattenskoterolyckor med dödlig utgång från år 2011 och framåt. Uppgifter om skadade i vattenskoterolyckor finns från och med 2014.

Antal omkomna och skadade i vattenskoterolyckor

År Antal omkomna Antal skadade
2011 2 -
2012 0 -
2013 1 -
2014 0 2
2015 0 3
2016 1 4
2017 0 4
2018 1 12
2019 0 7
2020 2 5
2021 3 22
2022 0 15

 

Sammanställningen har uppdaterats 2023-01-19. Antal skadade har uppdaterats och tidigare redovisade dödsfall 2014-2015 har tagits bort.

Skador

Sammanställningen omfattar även sådana skador som uppstått efter att någon exempelvis har dragits i ring bakom en vattenskoter. Samtliga redovisade personskador har krävt någon form av sjukhusvård.

Ytterligare information

Önskar du ytterligare information eller har frågor? Kontakta oss gärna via e-post: sjoutredning@transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!