Utbildningsanordnare för förarbevis för vattenskoter

En utbildning som leder till ett förarbevis för vattenskoter måste uppfylla vissa krav. I Sverige är det Transportstyrelsen som godkänner utbildningsanordnare.

Att bli godkänd utbildningsanordnare

En utbildningsanordnare som vill utbilda vattenskoterförare ska uppfylla de krav som finns i Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning för vattenskoter och godkännas av Transportstyrelsen. Några av kraven: 

  • inte vara försatt i konkurs,
  • utsett en person som utbildningsansvarig,
  • tillräckliga resurser för att bedriva utbildning,
  • fastställda och dokumenterade rutiner för att bedriva utbildning

Därefter får utbildningsanordnaren börja utbilda vattenskoterförare och registrera godkända kursdeltagare i Transportstyrelsens e-tjänst. Godkända kursdeltagare kommer därefter kunna ansöka om ett förarbevis för vattenskoter via Transportstyrelsens hemsida.

Tillsyn

Transportstyrelsen kommer att bedriva tillsyn över godkända utbildningsanordnare för att säkerställa att dessa fortsatt uppfyller föreskrivna krav. 

Rätten att utbilda gäller tills vidare och kan dras in om myndigheten finner skäl för det.

Avgifter

Avgiften för att bli godkänd som utbildningsanordnare är 7 000 kronor. En årlig tillsynsavgift tillkommer på 4 000 kronor.

Ansökan om godkännande som utbildningsanordnare för vattenskoter

Transportstyrelsen kommer att kunna godkänna utbildningsanordnare för vattenskoter från och med den 1 juli 2021. Du ansöker här

Är du intresserad av att bli godkänd som utbildningsanordnare för vattenskoter? Kontakta då oss via mejl: utbildning.vattenskoter@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!