Utbildning för fritidsbåt

Varje båt (även fritidsbåtar) ska enligt sjölagen vara bemannad på betryggande sätt. Den förare som brister i gott sjömanskap kan dömas till böter eller till och med fängelse.

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) bär det administrativa ansvaret för krav på, kunskapskontroll för samt registrering av vissa intyg för fritidsbåtförare. I NFB ingår Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Seglarförbundet och Transportstyrelsen.

Följande intyg finns

 • Förarintyg
 • Kustskepparintyg
 • Båtpraktikintyg
 • Båtmekanikerintyg
 • Manöverintyg för högfartsbåt
 • Radarintyg
 • Utsjöskepparintyg
 • SRC intyg
 • LRC intyg
 • Seglarintyg
 • Kanalintyg

Intygen kan föras in i NFB:s blåa intygsbok.

Utbildningar som leder till intygen anordnas av olika studieförbund. För mer information vänd dig till Nämnden för båtlivsutbildning (NFB).

Förarintyg

Ger de grundläggande kunskaperna i navigation och reglerna för hur man uppträder på sjön.

Manöverintyg för högfartsbåt

Att manövrera en snabb båt kräver full koncentration. Att navigera en snabb båt kräver också full koncentration. Det är två olika uppgifter som kräver två kunniga personer.

Manöverintyg för högfartsbåt avser båtar som gör 25 knop eller mer och som är utrustade med powertrim och reglerbara trimplan.

Den teoretiska delen av utbildningen innehåller moment som:

 • att köra högfartsbåt
 • högfartsbåtens uppbyggnad
 • säkerhet och miljö
 • sjövägsreglerna och sjötrafikkungörelsen.

Det praktiska manöverprovet innehåller till exempel

 • man-överbord-manöver med föremål som driver
 • körningar med upprepade kraftiga svängar på fritt vatten och ökade hastigheter upp till vad som kan anses vara högsta lämpliga fart för den använda båten
 • undanmanöver i hög fart
 • inställning av trimläget i marschfart för anpassning till rådande sjö och vid upplaning.

Tävling med segelbåt och motorbåt

Det finns utbildningar främst för yngre personer hos klubbar som är anslutna till Svenska seglarförbundet, SSF och Svenska Racerbåtförbundet, SVERA. 

Saknar du ditt förarintyg eller intygsbok?

Vi upprättar förarintyg för fritidsbåtar med examensår 1961--1985-09-30. Skriv till sjofart@transportstyrelsen.se.

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) ordnar förarintyg för fritidsbåtar med examensår 1985-10-01 och framåt.

Om båten är större än 12 gånger 4 meter krävs kustskepparintyg s.k. skepparexamen, eller examen från nautisk linje vid sjöbefälsskola eller annan, av Sjöfartsverket bestämd, utbildning. Se lathund under relaterad information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!