Kunskap och kompetens

Oavsett vilken storlek ditt fritidsfartyg har (skepp eller båt) är det du som framför fartyget som är ansvarig för att det är sjövärdigt och att det framförs på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap.

Att ett fartyg är sjövärdigt innebär bland annat att det finns en tillräckligt stor och kvalificerad besättning ombord (ju större fartyg desto större besättning) och att det är utrustat och provianterat så att liv eller egendom inte äventyras.

Det finns idag inga krav på körkort om du har ett fritidsfartyg som är kortare än tolv meter och smalare än fyra meter. Men vi rekommenderar att alla som vistas på sjön har grundläggande kunskaper om säkerhetsfrågor, spelreglerna till sjöss och hur båten hanteras i de aktuella farvattnen.

Det finns idag olika frivilliga utbildningar. Läs mer om utbildningar för fritidsbåtförare.

För fartyg som inte är fritidsbåtar gäller speciella kompetens-/behörighetskrav, läs mer om dessa på sidorna om Behörigheter.

Läs mer om begreppen fartyg, båt, skepp, passagerarfartyg och handelsfartyg på sidan Lagar och regler.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!