Kompetens och utbildning

Oavsett vilken storlek din fritidsbåt har, är det du som framför fartyget som är ansvarig för att det är sjövärdigt och att det framförs på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap.

Fritidsfartyg/Fritidsbåt

Det finns idag inga krav på körkort om du har ett fritidsfartyg/en fritidsbåt som är kortare än tolv meter och smalare än fyra meter. Undantaget är vattenskoter (som per definition är en fritidsbåt) där det krävs förarbevis. Men vi rekommenderar att alla som vistas på sjön har grundläggande kunskaper om säkerhetsfrågor, spelreglerna till sjöss och hur båten hanteras i de aktuella farvattnen. Det finns idag olika frivilliga utbildningar.

Läs mer om utbildningar för fritidsbåtförare

Läs mer om förarbevis för vattenskoter

Fritidsfartyg/Fritidsskepp

Den som är befälhavare på (kör, framför) ett större fritidsfartyg/fritidsskepp med en längd som överstiger 12 meter och en bredd som överstiger 4 meter ska ha skepparexamen, kustskepparexamen eller högre nautisk kompetens.

Läs mer i Sjöfartsverkets kungörelse om godkännande av viss utbildning för förare av fritidsskepp (SJÖFS 1985:11).

För fartyg som inte är för fritidsbruk, gäller speciella kompetens- och behörighetskrav. Läs mer om behörighetskraven för sjömän.

Saknar du ditt förarintyg eller intygsbok?

Du kan återfå ditt förarintyg, intygsbok, radiocertifikat eller kustskepparintyg.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!