Övriga kontroller

ISM (International Safety Management)

Ett rederis och dess fartygs säkerhetsorganisationer ska i de flesta fall kontrolleras årligen. Det är redaren/befälhavaren som ska beställa kontrollen av Transportstyrelsen.

ISPS (International Ship and Port facility Security)

Sjöfartsskyddet ska kontrolleras varje år på svenska fartyg. Det är redaren/befälhavaren som ska beställa kontrollen av Transportstyrelsen.

Om en hamnanläggnings skyddsplan är giltig fyra år eller mer, ska en fullständig kontroll utföras av hamnanläggningens sjöfartsskyddssystem och tillhörande sjöfartsskyddsutrustning under skyddsplanens giltighetstid. Normalt löper godkännandena fem år med en mellanliggande kontroll år två eller tre.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!