Räddningsvästar och livbojar

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 1 och 2 ska vara utrustat med livbojar som uppfyller kraven i LSA-koden 2.1 och räddnings­västar som uppfyller kraven i LSA-koden 2.2 när det trafikerar svenska inre vattenvägar.

Livbojar och räddningsvästar ska även uppfylla kraven i Transport­styrelsens föreskrifter (TSFS 2009:52) om marin utrustning. (2 kap. 17 § i TSFS 2014:96)

Nivå i direktivet

För både lastfartyg och passagerarfartyg är det tillräckligt att livbojarna ombord uppfyller kraven i Europastandard EN 14144.

För både lastfartyg och passagerarfartyg är det tillåtet med uppblåsbara, icke-uppblåsbara eller halvautomatiskt uppblåsbara räddningsvästar som uppfyller någon av flera olika EN-standarder.

Typ av avvikelse

Kraven är tilläggskrav för alla fartyg i zon 1 och 2 (art 5.1

 

Tillbaka till listan över detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!