Vilket mörker - Sommar- och vintertidens betydelse för fotgängares säkerhet

Vilket mörker - Sommar- och vintertidens betydelse för fotgängares säkerhet

Under hösten 2018 föreslog EU-kommissionen att omställningarna av klockan till sommar- respektive vintertid i Europa ska avskaffas år 2019 (Direktiv 2018/0332). Medlemsländerna ska själva besluta om de vill avskaffa tidsomställningen och följa sommar- eller vintertid året om.

Vintertiden inleds sista söndagen i oktober då klockan ställs tillbaka en timme kl 03:00 till klockan 02:00. Det påverkar oskyddade trafikanters synbarhet och därmed trafiksäkerhet.

Den här rapporten beskriver antal påkörda fotgängare under fem år utifrån månad och tid på dygnet. Underlaget är skade- och olycksstatistik från Transportstyrelsens informationssystem för skador och olyckor inom vägtrafiken, Strada, under femårsperioden 2013-2017.

Utgiven 2019-03-06