Vägsäkerhet Trafiksäkerhetsgranskningars effekt

Den här rapporten är framtagen av WSP på uppdrag av Transportstyrelsen.

Vägsäkerhet Trafiksäkerhetsgranskningars effekt

Syftet med denna studie är att studera vilken effekt trafiksäkerhetsanalyser och trafiksäkerhetsgranskningar har haft på vägprojektens utformning.

De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarnas och speglar nödvändigtvis inte Transportstyrelsens uppfattning.

Utgiven 2023-08-31