Utredningsuppdrag - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gasbussar

Utredningsuppdrag - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gasbussar

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen utrett och föreslagit åtgärder för att förbättra säkerheten för gasbussar.

Utgiven 2019-11-29