Utredningsuppdrag - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gasbussar

/link/5007a822ee6f446b80ee77daed56d7fa.aspx

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen utrett och föreslagit åtgärder för att förbättra säkerheten för gasbussar.

Utgiven 2019-11-29