Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon - delrapport 2

Delrapport två - redovisning olyckor och tillbud

Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon - delrapport 2

Elcyklar, elsparkcyklar och andra eldrivna enpersonsfordon har snabbt blivit en del av vardagen i Sverige. Statistiken i Strada pekar mot att risken är lika stor att drabbas av lindrig, måttligt allvarlig och allvarlig skada vid en olycka med cykel, elcykel eller elsparkcykel. En slutsats som kan dras utifrån detta är att det är viktigt att arbeta för förbättrad trafiksäkerhet för cykel generellt, inte endast för eldrivna enpersonsfordon.

Utgiven 2020-11-16