Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon - slutrapport

Slutrapport – slutsatser, förslag och bedömningar.

Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon - slutrapport

Transportstyrelsens slutrapport som redovisar uppdrag att utreda behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon. Uppdraget redovisades för Infrastrukturdepartementet den 1 mars 2021.

Utgiven 2021-03-01