Utredning av säkerhetskrav för gasdrivna bussar och uppföljning av säkerhetshöjande åtgärder

Regeringen gav den 11 juni 2020 Transportstyrelsen i uppdrag att utreda säkerhetshöjande konstruktionskrav för gasdrivna bussar samt följa upp åtgärder föreslagna i tidigare utredning om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gasbussar (TSG 201-5092).

Utredning av säkerhetskrav för gasdrivna bussar och uppföljning av säkerhetshöjande åtgärder

Utredningen omfattar möjliga utvecklade krav på skyddskonstruktion för bussars gasbehållare, eller andra konstruktionskrav för gasdrivna bussar som skulle kunna mildra effekterna av en kollision med hinder. Kraven ska gå att arbeta in i relevanta internationella regelverk om bussars och gasbehållares konstruktion.

Det ingår också en redovisning av hur några åtgärder från Transportstyrelsens tidigare utredning om gasbussar har genomförts.

Utgiven 2021-11-23