×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Uppdrag att utreda regler för A-traktorer

Uppdrag att utreda regler för A-traktorer

Under de senaste åren har antalet A-traktorer ökat kraftigt. Samtidigt har också vissa problem med användningen av A-traktorer ökat i omfattning. Därför har Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen analyserat behovet av ett förändrat regelverk samt utrett var och hur de här fordonen används.

Utgiven 2022-11-01