Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens

Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur utbildningen för yrkesförarkompetens kan utvecklas med hjälp av distansutbildning och e-lärande.

Bilaga: Regeringsuppdrag e lärande och lärande på distans (pdf, 500 kB)

Utgiven 2023-12-15