Uppdrag att utreda behovet av skärpta regler för vinterdäck på tunga fordon

Uppdrag att utreda behovet av skärpta regler för vinterdäck på tunga fordon

Uppdraget handlar om att utreda och analysera behovet av regelförändringar på vinterdäck eller däckutrustning för tunga fordon, samt att i förekommande fall föreslå sådana regelförändringar som främjar en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet vid vinterväglag. Uppdraget har utförts tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som har genomfört de studier och analyser som ligger till grund för Transportstyrelsens bedömningar av om det finns tillräckliga skäl för att föreslå förändringar av regelverket.

Utgiven 2023-12-04