Uppdrag att se över Polismyndighetens tillgång till uppgifter från befintligt kamerasystem

Uppdrag att se över Polismyndighetens tillgång till uppgifter från befintligt kamerasystem

Polismyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen har tillsammans fått i uppdrag att utreda om Polismyndigheten skulle kunna få ökad tillgång till befintliga kameror som ingår i transportsystemet. Polismyndigheten har samordnat arbetet.

Utgiven 2024-03-06