Uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg - Taxiverksamheten som helhet (del av)

/link/83a0142fff11497197e65eaf3d4f69ae.aspx

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Den här rapporten omfattar taxiverksamheten som helhet (punkt 3 i uppdraget).

Utgiven 2014-02-28