Uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige

Uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige

Mobilitetspaketet är en reform inom transportsektorn som omfattar nya och ändrade EU-gemensamma regler för den yrkesmässiga trafiken. Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat och följt upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige.

Utgiven 2024-03-08