Tillståndsmätning Taxi 2022

Tillståndsmätning Taxi 2022

För tredje gången har Transportstyrelsen tillsammans med Polisen genomfört en tillståndsmätning inom yrkestrafiken avseende taxi. Mätningarna görs återkommande och ger en representativ bild av hur väl taxitrafikföretag följer de krav och regler som finns i nationell lagstiftning.
TSG 2021-5583.

Utgiven 2023-06-07