Tillståndsmätning buss 2023

Tillståndsmätning buss 2023

Transportstyrelsen har under våren 2023 genomfört en mätning av regelefterlevnaden bland de som utför beställningstrafik med buss. Vi kan konstatera att regelefterlevnaden överlag är hög inom enskilda regelområden och att detta gäller oavsett om det är krav på förare, företag eller fordon som har kontrollerats. Inom ett flertal områden råder fullständig, eller närapå fullständig, regelefterlevnad.

Utgiven 2023-12-19