Slutrapport i uppdrag om egenkontroll för förarutbildare

Under våren 2015 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att analysera regler som rör trafikskolor och förarutbildare. I uppdraget ingick att se över hur reglerna för tillstånd, godkännande och tillsyn skulle kunna förenklas utan att trafiksäkerheten eller marknadskontrollen försämrades.

Slutrapport i uppdrag om egenkontroll för förarutbildare

Uppdraget genomfördes i samråd med berörda intressenter och redovisades till Näringsdepartementet i slutet av september 2015. En av slutsatserna var att Transportstyrelsen avsåg att fortsätta utreda förutsättningarna för egenkontrollprogram. Med ett införande av egenkontroll förväntas tillståndsinnehavarna ta ett större eget ansvar, vilket kan leda till att kvaliteten på förarutbildningen blir jämnare inom förarutbildarkollektivet. Därför har Transportstyrelsen startat ett nytt projekt.

Tillståndsprövning, tillsyn och regelutveckling är aktiviteter som Transportstyrelsen genomför löpande. Dessa aktiviteter har pågått parallellt med projektet men legat helt vid sidan om.

Utgiven 2018-07-02