Regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter

Regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter

Regeringen gav i juni 2023 Transportstyrelsen i uppdrag att utforma en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag från körkortslagen (1998:488) för sina förare. Det gäller lastbilar med en totalvikt som överstiger 3 500 kg – men inte 4 250 kg – och som drivs med alternativa bränslen. Syftet med försöksverksamheten är att lindra bristen på förare med körkortsbehörighet C och att skynda på den gröna omställningen av transportsektorn.

Transportstyrelsen ska även lämna förslag på nödvändiga författningsändringar för ett undantag från kör- och vilotidsreglerna. Denna rapport utgör myndighetens redovisning av uppdraget.

Utgiven 2024-03-08