Redovisning av regeringsuppdrag - Förares användning av kommunikationsutrustning under färd

Redovisning av regeringsuppdrag - Förares användning av kommunikationsutrustning under färd

Denna rapport utgör Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget ”Uppdrag om förares användning av kommunikationsutrustning under färd” (N2016/02792/MTR).

Utgiven 2017-04-24