Redovisning av regeringsuppdrag - Förares användning av kommunikationsutrustning under färd

/link/9d2e65f67def4c1b8d9e0b8d5f78a85a.aspx

Denna rapport utgör Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget ”Uppdrag om förares användning av kommunikationsutrustning under färd” (N2016/02792/MTR).

Utgiven 2017-04-24