Olyckor med snöskoter - En analys av snöskoterolyckor som inträffat under säsongerna 2012/13 – 2016/17

Olyckor med snöskoter - En analys av snöskoterolyckor som inträffat under säsongerna 2012/13 – 2016/17

Syftet med denna rapport är att ge en generell bild av olycksläget i samband med snöskoteråkning och analysen har genomförts med ett datamaterial baserat på säsongerna 2012/2013 till och med 2016/2017. Samt att utifrån detta material även kunna dra slutsatser och föra en diskussion kring säkerhetshöjande åtgärder.

Utgiven 2019-03-12