Merkostnad vid besiktning av gasbil - del 1

Transportstyrelsen fick i april 2021 uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att ta bort de merkostnader som ägare till gasdrivna personbilar kan få i samband med besiktning av fordonen.

Merkostnad vid besiktning av gasbil - del 1

Uppdraget rörde mer specifikt de merkostnader som uppkommer i samband med den kontroll av gasbränslesystemet som får utföras av verkstäder och det intyg som utfärdas i samband med kontrollen. Ytterligare en del i uppdraget har varit att utreda och föreslå en ekonomisk modell för kostnadskompensation för gasbilsägarna i det fall merkostnaden inte är möjlig att ta bort.

Utredningen redovisades till regeringen den 30 juni 2021.

Merkostnad vid besiktning av gasbil - del 2

Utgiven 2021-07-05