Klassificering av suicid i vägtrafiken

Klassificering av suicid i vägtrafiken

Under år 2010-2016 har en analysgrupp bestående av medarbetare från Transportstyrelsen, Trafikverket och Rättsmedicinalverket klassificerat suicidfall inom vägtransportsystemet. Denna rapport visar att analysgruppen klassificerar i genomsnitt cirka 10 suicidfall om året utöver de som Rättsmedicinalverket klassificerar. Jämförelsen visar att bedömningen om en person har avlidit pga. olycksfall eller suicid är beroende av det tillgängliga informationsunderlaget och en systematisk metod med underlag från händelseförlopp, väg- och fordonsförhållanden samt information om den omkomnes psykosociala livssituation.

Utgiven 2018-09-10