Cykelhjälmens betydelse för säkerheten och samhällsekonomin

Cykelhjälmens betydelse för säkerheten och samhällsekonomin

Regeringen beslutade i oktober 2019 att ge Transportstyrelsen i uppdrag att beskriva de regelverk som gäller för eldrivna enpersonsfordon, däribland elsparkcyklar och elcyklar. I uppdraget1 ingick även att utreda behov och eventuella lösningsförslag för att förbättra trafiksäkerheten för förarna av de här fordonen. I dag samsas förare av cyklar, elcyklar och elsparkcyklar med varandra och med övriga trafikanter på cykelvägar och vägar.

Cykelolyckor kan orsaka en rad olika typer av skador, från mindre till sådana som leder till permanenta funktionsnedsättningar eller dödsfall. Utöver lidande för de inblandade medför olyckorna kostnader för samhället. Mot denna bakgrund är det viktigt att ta reda på hur trafiksäkerheten för cyklister kan förbättras samt att analysera hur det i sin tur skulle kunna bidra till samhällsekonomisk nytta. I den här rapporten utgår vi från vilka effekterna skulle kunna bli om fler använde cykelhjälm.

Utgiven 2021-06-24