STRADA. Nationellt informationssystem om skador och olyckor inom vägtransportsystemet

STRADA. Nationellt informationssystem om skador och olyckor inom vägtransportsystemet

Denna delrapport är en beskrivning av vad som genomförts hittills i projektet med fokus på 1999.

Beställ den

Vill du beställa tryckta exemplar av produkten? Mejla din beställning med namn, adress och kontaktuppgifter till webbutiken.

Utgiven 2000-02-01