×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Transportstyrelsens hållbarhetsarbete 2019

Transportstyrelsens hållbarhetsarbete 2019

Transportstyrelsen är en viktig aktör för hållbar utveckling inom transportsystemet. Därför ställer vi oss bakom en avsiktsförklaring att tillsammans med ett 60-tal andra myndigheter bidra till genomförandet av Agenda 2030 genom att integrera de tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i våra kärnuppdrag – regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning.

Denna första upplaga av hållbarhetsrapport har tagits fram för att visa exempel på områden där vi bidrar till en hållbar utveckling.

Utgiven 2020-03-24