Transportstyrelsens hållbarhetsarbete 2019

Transportstyrelsens hållbarhetsarbete 2019

Transportstyrelsen är en viktig aktör för hållbar utveckling inom transportsystemet. Därför ställer vi oss bakom en avsiktsförklaring att tillsammans med ett 60-tal andra myndigheter bidra till genomförandet av Agenda 2030 genom att integrera de tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i våra kärnuppdrag – regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning.

Denna första upplaga av hållbarhetsrapport har tagits fram för att visa exempel på områden där vi bidrar till en hållbar utveckling.

Utgiven 0001-01-01