Utvärdering av åldersgräns för att få framföra vattenskoter

I Transportstyrelsens regleringsbrev för 2021 fick myndigheten i uppdrag att utvärdera åldersgränsen för att få köra vattenskoter. I uppdraget ingick att utvärdera tre sommarsäsonger med åldersgräns. Sedan den 1 juni 2019 gäller att den som kör vattenskoter har fyllt 15 år.

Utvärdering av åldersgräns för att få framföra vattenskoter

Den här rapporten är Transportstyrelsens avrapportering av regeringsuppdraget.

Utgiven 2021-12-01