Säkerhetsöversikt sjöfart 2019

Den här rapporten är Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för sjöfart och fokuserar på de olyckor och tillbud som inträffade under 2019.

Säkerhetsöversikt sjöfart 2019

Säkerheten inom sjöfarten, både den yrkesmässiga och inom båtlivet, är fortsatt god men det finns fortfarande flera förbättringsområden. Fortlöpande dialog och god rapporteringskultur inom branschen är grundförutsättningar för både Transportstyrelsens kontinuerliga sjösäkerhetsarbete och en allmän hög säkerhet till sjöss. Årets publikation innehåller några avsnitt som belyser vikten av just god rapporteringskultur och myndighetens arbete med att främja sådan inom den nationella yrkessjöfarten.

En god säkerhetskultur är dock lika relevant ombord på en fritidsbåt. Under 2019 har myndigheten därför arbetat med flera projekt som syftar till det långsiktiga arbetet att öka sjösäkerheten även inom båtlivet.

Utgiven 2020-12-30